Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου ώρα 18:00 θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κοινότητας μας στην αίθουσα μας Åbylundstorget 2

Ημερήσια Διάταξη:
1. Έναρξη της συνέλευσης
2. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
3. Εκλογή προέδρου της συνέλευσης
4. Εκλογή γραμματέα της συνέλευσης
5. Εκλογή δύο ελεγκτών πρακτικών
6. Ψηφοφορία για τη νομιμότητα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης
7. Έκθεση δράσης και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
9. Ψηφοφορία για τη απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
10. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επτά τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη
12. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής, δύο τακτικά και ένα αναπληρωματικό μέλος
13. Απόφαση για το ύψος της ετήσιας συνδρομής μέλους
14. Θέματα προς συζήτηση από το Δ.Σ, Ε.Ε ή μέλη
15. Λήξη της συνέλευσης

Το Δ.Σ της Ελληνικής Κοινότητας Linköping